ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษจาก Privilege PLUS+ ผ่านแอปพลิเคชัน EMMA by AXA